Toiminnan perusta

Yrityksen perustaja, Aatos Kärkkäinen on toiminut vastuullisena johtajana muun muassa seuraavissa tutkimusprojekteissa:

  • "Patteriverkoston laskennallisen perussäätömenetelmän kehittäminen" 81/881/85 KTM
  • "Uusi patteriverkoston tasapainotusmenetelmä" 226/881/91 KTM
  • Tekes-projektit (1667/480/00 ja 3407/31/05) koskien nestekiertoverkostojen veden käsittelyä ja kaasujen poistoa


​Kaikki asiakkaamme ovat jo usean vuoden ajan ottaneet myös verkoston hapettoman täytön perussäätökohteisiin, joissa on vaihdettu patteriventtiilit.

Teoreettinen tausta koskien täyttö- ja tasapainotustekniikkaamme on esitetty Aatos Kärkkäisen väitöskirjassa "Gasfri påfyllning av värme- och kylsystem samt injustering av radiatorsystem" (14.9.2010), suomeksi "Lämmitys- ja jäähdytysverkostojen kaasuton täyttö sekä patteriverkoston perussäätö", ja se on kokonaisuudessaan luettavissa Aalto-yliopiston sivuilla osoitteessa http://lib.tkk.fi/Diss/2010/isbn9789526032955/isbn9789526032955.pdf.