Verkoston huuhtelu kaasuttomalla vedellä

Joissakin melko harvinaisissa tapauksissa verkostoissa biologiset tai kemialliset prosessit tuottavat kaasuja, aiheuttaen jatkuvaa ilmaustarvetta. Mahdollinen syy tähän voi olla verkostoon laitetut lisäaineet. Tällöin kiertovesi kannattaa vaihtaa mahdollisimman suuressa määrin. Verkostosta päästetään tällöin vettä viemäriin ja samanaikaisesti verkostoon pumpataan kaasutonta vettä oheisen kuvan periaatteen mukaisesti.

Huuhtelusta saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Oheisen taulukon luvut esittävät erään vuonna 1994 valmistuneen rivitaloverkoston huuhteluprojektista saatuja lukuja. Pahojen kaasuongelmien lisäksi kohteessa oli esiintynyt myös korroosion aiheuttamia vuotoja.Ennen huuhteluaHuuhtelun jälkeen
pH-arvo5.27.7
Rautapitoisuus mg/l107.50.6
Johtavuus mS/m74.128.1
Kovuus pH10.06.7

Keltaista vettäKirkasta vettä


Taulukko: Laboratoriossa mitatut arvot vesinäytteistä, jotka on otettu eräästä patteriverkostosta ennen kaasuttomalla vedellä tehtyä huuhtelua ja sen jälkeen