Hapeton vesi - Airsepex®-täyttö- ja vedenkäsittelytekniikka

Olemme toteuttaneet vuoden 2019 loppuun mennessä noin 1 650 eri verkoston täyttöä.

Veden käsittely ja verkoston täyttö

Airsepex® 4.2 vedenkäsittelylaite poistaa yli 99 % käyttöveden sisältämästä hapesta (VTT-S-10703-07). Veteen liuennut typpi poistuu vähintään yhtä suuressa määrin.

Airsepex®-tekniikkaa sovellettaessa verkostoa ei tarvitse ollenkaan ilmata perinteiseen tapaan pattereiden ilmausruuveista. Kaikki ilmaukseen liittyvät huoneistokäynnit jäävät pois sekä hapen korroosiovaikutus eliminoidaan, koska lähes ilmaton verkosto täytetään käytännöllisesti katsoen hapettomalla vedellä.

Airsepex®-tekniikka on palvelutuote. Mitään verkostoon asennettavia ilmanpoistolaitteita ei siis tarvita, kun asiat hoidetaan kerralla kuntoon.

Hapettoman täytön edellytykset

Ennen täyttöä verkoston tulee olla riittävän tiivis. Sopivimmaksi käytännöksi on osoittautunut verkoston koeponnistus paineilmalla asennustöiden valmistuttua. Näin varmistutaan verkoston tiiveydestä sekä minimoidaan vesivahinkojen todennäköisyys.

Airsepex®-täyttötekniikan käyttö vaatii voimavirran. Täytön aikana tarvittava teho on kuitenkin melko pieni, vain noin 2.8 kW.

Laitteiden tarvitsemaa lämpimän käyttöveden virtaamaa ei saada normaalista lämpimän veden käyttöpisteestä. Tämän vuoksi lämmönjakokeskusvalmistajat asentavat jo tehtaalla erillisen täyttöventtiilin tehdasvalmiiseen keskukseen Airsepex®-täyttöä varten.