KL-suunnitelmat

Kaukolämpösuunnitelmaa pidetään yleensä varsin rutiiniluontoisena toimenpiteenä. Keskeiset asiat - lämmönsiirtimien mitoitustehot ja säätöventtiilien koot - tarkastaa myös lämmöntoimittaja. Kuitenkin suunnittelijan panos on merkittävä pyrittäessä hyvään lopputulokseen. Oikein toteutettu lämmönjakokeskuksen suunnittelu ja laitevalinnat tuo siihen sijoitetun summan aina takaisin laitteiston käyttöiän aikana.

Teemme lämmityksen lämmönsiirtimen ja lämpöjohtopumpun mitoituksen suunnittelutyön perustuen patteriverkoston perussäädön tilaa koskevaan analyysiin. Suunnittelun lisäksi huolehdimme siitä, että lämmönjakokeskuksen vaihtamisen yhteydessä verkostoon ei päästetä haitallista ilmaa.

Usein pumpun toimintapiste kunnolla perussäädettyyn verkostoon valitaan virheellisesti siten, että sitä vastaava pumppausteho on jopa 5-kertainen tarpeeseen nähden. Vastaavasti vanhoissa kerrostaloverkostoissa, joita ei vielä ole perussäädetty, voi huono mitoitus johtaa siihen, että kellarikerrosten patterit jäähtyvät jopa täysin kovilla pakkasilla painovoimaisen kierron vaikutuksesta.