Patteriverkoston perussäätö

Patteriverkoston perussäätösuunnittelun lisäksi tarjoamme suunnittelukohteisiimme aina myös patteriverkoston tasapainotukseen liittyvät paine-eromittaukset.

Useimmiten perussäädön edellytyksenä on uusien esisäädettävien patteriventtiilien vaihto, jolloin verkosto on tyhjennettävä ja täytettävä. Tarjoamme tällöin suunnittelupalveluumme liittyen myös verkoston täytön hapettomalla vedellä. Näin menetellen putkiurakoitsija asentaa venttiilit ja asettaa esisäätöarvot laskemiimme arvoihin. Me vastaamme kaikesta muusta. Huoneistoissa ei käydä lainkaan ilmaamassa pattereita. Annamme täyttöpalvelullemme viiden vuoden ilmattomuustakuun, koska teoria ja usean vuoden käytännön kokemus osoittavat, että mitään jatkuvaa ilmausta ei tarvita. Putkiurakasta jää siis pois paljon työtä ja mahdollisia laitteita, jolloin kokonaiskustannukset jäävät alhaisiksi.

Pattereiden vesivirtojen ja venttiilien esisäätöarvojen laskenta

Kunnollinen perussäätöohjelma on perussäätösuunnittelun tärkeä työkalu. Keskeinen asia on, että pattereiden vesivirrat lasketaan huoneiden laskettuihin tehontarpeisiin perustuen. Menovesi jäähtyy eristämättömissä nousuputkissa. Tämän vuoksi Jaconi-ohjelma laskee jokaisen patterin vesivirran todellisella menoveden lämpötilalla. Asialla on suuri merkitys varsinkin korkeissa kerrostaloissa. Painehäviölaskennassa on mukana myöskin painovoimaisen kierron vaikutus.

Linjojen tasapainotus sovellettaessa paine-eromenetelmää

Teemme linjojen tasapainotuksen paine-eromenetelmän periaatteiden mukaan ehdottoman luotettavilla vesimanometreillä.

Paine-eromenetelmää sovellettaessa saadaan patteriventtiilien paine-erot vastaamaan huomattavasti tarkemmin suunnittelupaine-eroa kuin linjojen vesivirtoihin perustuvaa menetelmää sovellettaessa.

Mikäli runkoputkiston painehäviö on hyvin pieni verrattuna patteriventtiilille käytettyyn paine-eroon, ei linjasäätöventtiileitä ole tarve käyttää. Linjoista kuristamalla tällöin ainoastaan huononnetaan verkoston toimintaa. Esimerkiksi painovoimaiselle kierrolle alun perin suunniteltu talo ja usein myös tyypillinen yhden rapun vanha lähiökerrostalo kuluvat tähän ryhmään.

Eräs argumentti perustella lämpölinjojen vesivirtojen mittauksia on pattereissa olevan ilman tai patteriventtiilien tukkeutumisen havainnointi. Tämä ei pidä paikkansa, sillä linjassa jopa useankin patteriventtiilin tukkeutuma voi jäädä havaitsematta linjasäätöventtiilin valmistustoleranssista johtuen, vaikka putkiston painehäviölaskelma, jonka perusteella linjasäätöventtiilien esisäätöarvot ennen vesivirran mittausta asetetaan, olisi täysin eksakti.